Algemene Voorwaarden Gulf Spaarpas

Gulf spaarpas

Artikel 1: Gulf Spaarpas

 • Houders van de Gulf Spaarpas kunnen gedurende de looptijd van de Gulf Spaaractie sparen voor Gulf Spaarpunten bij aankoop van brandstoffen bij de deelnemende Gulf Tankstations.
 • Spaarpunten worden elektronisch bijgeschreven op de (digitale) Gulf Spaarpas van de kaarthouder.
 • De Gulf Spaarpas blijft ten alle tijde eigendom van FinCo Road Energies.
 • FinCo Road Energies kan in de toekomst besluiten de Gulf Spaarpas op een andere wijze in te vullen of de Gulf Spaarpas te beëindigen.
 • FinCo Road Energies adviseert de kaarthouder de Gulf Spaarpas te registreren op naam om te voorkomen dat de gespaarde punten verloren gaan bij diefstal of verlies van de Gulf Spaarpas.
  Indien de kaarthouder de Gulf Spaarpas verliest of deze wordt gestolen of beschadigd en de kaarthouder heeft de Gulf Spaarpas niet geregistreerd, vervallen hiermee ook de Gulf Spaarpunten.
 • FinCo Road Energies is niet aansprakelijk voor schade of diefstal aan de Gulf Spaarpas.
 • Indien FinCo Road Energies vermoed dat er fraude plaatsvindt met het gebruik van de Gulf Spaarpas, kan FinCo Road Energies ieder moment besluiten de Gulf Spaarpas te blokkeren, de deelnemer uit te sluiten van deelname en de spaarpunten te laten vervallen. Bovendien behoudt FinCo Road Energies zich het recht voor om aangifte te doen.
 • De Gulf Spaarpas is momenteel geldig voor: Gulf Epe
 • FinCo Road Energies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fiscale gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of sparen van Gulf Spaarpunten.

Artikel 2: Verzilveren van spaarpunten

 • Spaarpunten kunnen op ieder gewenst moment ingewisseld worden op de locatie waar kaarthouder de punten heeft gespaard.
 • Spaarpunten kunnen niet ingewisseld worden tegen contant geld.
 • Indien een tankstation van Gulf wordt omgekleurd naar een ander merk, heeft kaarthouder 6 maanden de tijd om punten in te wisselen tegen spaarmogelijkheden.
 • Het staat FinCo Road Energies vrij het aanbod van producten en diensten waarvoor gespaard kan worden, evenals het benodigde spaarpuntenaantal te wijzigen.
 • Nadat het verschuldigde aantal spaarpunten is afgeboekt en de kaarthouder eventuele benodigde bijbetaling heeft voldaan, ontvangt de kaarthouder het betreffende product/de betreffende dienst.
 • Voor artikelvoorraad geldt: OP=OP. In principe zijn producten die worden getoond op de website, beschikbaar. Het kan onverhoopt voorkomen dat een product net uit voorraad is vanwege hoge aanvraag waardoor geen tijdige tussentijdse verwerking heeft kunnen plaatsvinden.
 • Indien kaarthouder gedurende 3 jaar geen punten heeft gespaard, behoudt FinCo Road Energies zich het recht voor de spaarpunten te laten vervallen en de kaart te inactiveren.

Artikel 3: We bescherming persoonsgegevens

 • De door de kaarthouder verstrekte persoonsgegevens worden gedurende de actieve periode van de Gulf Spaarpas bewaard in een database die voldoet aan de wetgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en enkel gebruikt voor activiteiten inzake de Gulf Spaarpas. De gegevens van de kaarthouder worden niet gebruikt voor andere doeleinden.
 • Ten tijde van registratie van de Gulf Spaarpas geeft kaarthouder toestemming aan FinCo Road Energies de kaarthouder te benaderen voor informatie en acties betreffende de Gulf Spaarpas.