Agrarisch

Voor landbouwmachines biedt Gulf multifunctionele smeermiddelen voor gebruik in zowel de motor als de hydraulische remsystemen. Eén enkele vloeistof voor alle toepassingen is efficiënt en veilig. Hiermee worden risico’s vermeden die het gevolg kunnen zijn van het gebruik van verschillende vloeistoffen voor specifieke toepassingen. Gulf biedt ook biologisch afbreekbare vloeistoffen voor landbouw, grondverzet- en bosbouwmachines; deze veroorzaken minder schade aan het milieu na een lekkage of bij het morsen van vloeistof.

Motorolie

Gulf Superfleet Synth XLE 10W-30
Gulf Superfleet Synth XLE 10W-40
Gulf Superfleet Synth ULE 5W30

Gulf Supreme Duty XLE 10W-30
Gulf Supreme Duty XLE 10W-30
Gulf Supreme Duty XLE 10W-40
Gulf Supreme Duty XLE 15W-40
Gulf Superfleet Universal 5W-30
Gulf Superfleet Universal 10W-40
Gulf Superfleet FE 5W-30
Gulf Supreme Duty ULE 10W-30
Gulf Supreme Duty ULE 15W-40
Gulf Fleet Force Synth 10W-40
Gulf Superfleet LE 10W-30
Gulf Superfleet ELD 10W-40
Gulf Superfleet ULD 10W-40
Gulf Superfleet XLD 10W-40
Gulf Superfleet XLE 10W-40
Gulf Superfleet XLE PLUS 10W-40
Gulf Superfleet Supreme 10W-40
Gulf Superfleet Supreme 15W-40
Gulf Superfleet Supreme 20W-50

Gulf Super Duty CF 10W
Gulf Super Duty CF 30
Gulf Super Duty CF 40
Gulf Super Duty CF 50
Gulf Super Duty CF 20W-50
Gulf Super Duty CF 25W-50
Gulf Super Duty CF 25W-60

Transmissie-olie

Gulf Syngear FE 75W-80
Gulf Syngear 75W-90
Gulf Syngear 75W-140
Gulf Gear XP 80W
Gulf Gear MZ 80W
Gulf Gear XP 80W-90
Gulf Gear HD 85W-90
Gulf Gear LD 80W-90
Gulf Gear EP 80W-90
Gulf Gear TDL 80W-90
Gulf Gear MP 80W-90
Gulf Gear LS 80W-90
Gulf Gear DB 85W-90
Gulf Gear EP 85W-140
Gulf Gear MP 85W-140
Gulf Gear TDL 85W-140
Gulf Gear LS 85W-140

Gulf HT Fluid TO-4 10W
Gulf HT Fluid TO-4 30
Gulf HT Fluid TO-4 50

Hydraulische transmissie-olie

Gulf Sup.Trac.Oil Univ.10W-30
Gulf Sup.Trac.Oil Univ.10W-40
Gulf Sup.Trac.Oil Univ.15W-30
Gulf Sup.Trac.Oil Univ.15W-40
Gulf UTTF 80W
Gulf UTTF 85W

Automatische transmissie-olie

Gulf ATF DX II
Gulf ATF DX III
Gulf ATF DX IIIH
Gulf Dexron®VI ATF
GULF ATF Type A
Gulf ATF Type F
Gulf DCT Fluid
Gulf Multi-Vehicle ATF
Gulf Multi Vehicle CVT Fluid

Hydrauliekolie

Gulf Harmony HVI 32
Gulf Harmony HVI 46
Gulf Harmony HVI 68
Gulf Harmony HVI 100
Gulf Harmony AW 15
Gulf Harmony AW 22
Gulf Harmony AW 32
Gulf Harmony AW 46
Gulf Harmony AW 68
Gulf Harmony AW 100
Gulf Harmony ZF 32
Gulf Harmony ZF 46
GULF HARMONY ZF HVI 46
Gulf Harmony HLPD 46
Gulf Harmony BIO Synth 46
Gulf Harmony S 46

Melkmachineoliën

Gulf Milking Machine oil 68

Kettingzaagolie

Gulf Chainsaw BIO 68
Gulf Chain Bar Oil

Vetten

Gulf Crown EP 00
Gulf Crown EP 0
Gulf Crown EP 1
Gulflex EPG 2
Gulf Crown LC 2
Gulf Crown EP 2
Gulf Crown MP 2.5
Gulf Crown USG 2.5
Gulf Bavex 2.5
Gulf Crown EP 3