Gulf Diesel Green

Gulf Diesel Green is de meest geavanceerde premium dieselbrandstof, voorzien van een gespecialiseerde enzymtechnologie en zorgt voor o.a. een lager brandstofverbruik en een lagere CO2-uitstoot en een lagere uitstoot van overige schadelijke emissies zoals stikstof en fijnstof.

CO2 uitstoot diesel

Lager brandstofverbruik, meer vermogen

De enzymen in deze groene diesel zorgen voor kortere molecuulketens. Dit resulteert in een efficiëntere en volledigere verbranding wat uiteindelijk leidt tot een lager brandstofverbruik. De verhoogde cetaanindex zorgt er bovendien voor dat de brandstof sneller verbrandt en de motor meer vermogen geeft.


Milieuvriendelijke brandstof

stikstofreductie CO2 uitstoot diesel

Lagere CO2-uitstoot

Met Gulf Diesel Green neemt uw brandstofverbruik – afhankelijk van de omstandigheden – af met 6%. De hoeveelheid CO2-uitstoot van diesel is direct gerelateerd aan het brandstofverbruik en neemt dus met hetzelfde percentage af.

Minder stikstof en fijnstof

Ook zorgt Gulf Diesel Green voor een significante vermindering van de uitstoot van stikstof (-11% NOx) en roet (-43% PM) wat de levensduur van uw roetfilters direct ten goede komt.


Voorkomt motor- en tankproblemen

De enzymen in Gulf Diesel Green breken onzuiverheden als bacteriën, sludge, water en micro-organismen af en reinigen zo het gehele brandstofsysteem van tank tot motor. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat u minder kosten kwijt bent aan onderhoud en reparatie. Bovendien verlengt het de levensduur van tanks, filters en motoren. Gulf Diesel Green vermindert de kans op het krijgen van een bacterie in uw diesel drastisch.

Bij Gulf Diesel Green is het geen enkel probleem als u uw brandstofvoorraad of voertuigen tijdelijk niet gebruikt. De enzymen in Gulf Diesel Green houden de brandstof gedurende lange tijd in topconditie.

 

Laat mij weten hoeveel voordeel Gulf Diesel Green oplevert voor mijn bedrijf!


Gulf Diesel Green als Lean and Green ToolLean and Green Tool CO2 uitstoot Gulf Diesel Green

Inmiddels is Gulf Diesel Green goedgekeurd als Lean and Green Tool, waarmee is bewezen dat het product bedrijven kan helpen de uitstoot van CO2 te verlagen. In 2017 behaalde Gulf Nederland zelf de Lean and Green Award.Uiteraard zette Gulf Hierbij het eigen brandstofbesparende product Gulf Diesel Green in. Daarnaast is Gulf CO2-prestatieladder gecertificeerd.