Duurzaamheid & Innovatie

Why wait for change? Start today!

duurzaamheid

Met als uitgangspunt “why wait for change, start today” zijn we binnen FinCo Road Energies een project gestart met als doel de vergroening in onze samenleving te versnellen. We richten ons hierbij niet alleen op een versnelde introductie van nieuwe low-carbon brandstoffen, maar willen de komende jaren ook de CO2-footprint van Gulf fors terugbrengen. Om onze eigen CO2-footprint in kaart te brengen en uitstoot te verminderen, gebruiken wij de CO2-Prestatieladder.

 

FinCo Road Energies & CO2-prestatieladder

duurzaamheid FinCo Road Energies is als eerste duurzame brandstoffen bedrijf gecertificeerd op Niveau 3 van deze CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is één van de duurzaamheidsinstrumenten in Nederland die bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Daarom gebruiken steeds meer bedrijven die aanbestedingen uitschrijven de CO2 ladder als aanbestedingsinstrument. Het betekent dat wij nu voor onze eigen organisatie en projecten een werkend CO2-managementsysteem ontwikkelen, dat jaarlijks wordt getoetst op ambities, reductie en continue verbetering. Daarnaast nemen wij natuurlijk geen genoegen met niveau 3 en is onze ambitie binnen afzienbare tijd niveau 5 te behalen.

 

FinCo Road Energies & Lean and Green

Eerder al behaalde FinCo Road Energies de Lean and Green Award met als doel 20% CO2 te reduceren in vijf jaar tijd. Deze CO2-besparing is behaald door het verduurzamen van het logistieke proces. Hiervoor zetten wij diverse maatregelen in, zoals rijstijltraining en -monitoring, Fleet Management Systeem en ons eigen brandstofbesparende product Gulf Diesel Green.

 

FinCo Road Energies & duurzame brandstoffen

Om zo snel mogelijk low-carbon brandstoffen te introduceren en zo de CO2-uitstoot van bedrijven terug te dringen, biedt FinCo Road Energies diverse duurzame brandstoffen aan. Zo beschikt FinCo Road Energies over de duurzame brandstoffen Gulf Diesel Green, GoodFuels HVO20, GoodFuels HVO100, maar ook over groene stroom. Deze producten reduceren bovendien niet alleen de uitstoot van CO2, maar ook de uitstoot van NOx (stikstof) en PM (fijnstof).

 

FinCo Road Energies & hernieuwbare brandstoffen

Wij zijn groot voorstander van het gebruik van hernieuwbare brandstoffen. Het is één van de mogelijkheden om duurzame producten te creëren die effectief bijdragen aan een beter milieu. Alle EU-landen moesten bovendien in 2020 voldoen aan het gebruik van tenminste 10% hernieuwbare brandstoffen in de transportindustrie. In 2030 moet bovendien ten minste 14% van de brandstoffen in de transportsector afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen. Daarom bieden wij onze klanten een portfolio van brandstoffen aan met een lagere CO2-footprint. Door het bijmengen van duurzame hernieuwbare brandstoffen wordt de CO2-footprint van onze brandstoffen verkleind bij het gebruik van moderne verbrandingsmotoren en de bestaande brandstofinfrastructuur.

Er zijn verschillende soorten hernieuwbare brandstoffen leverbaar, zoals ethanol, FAME (biodiesel), gehydrogeneerde plantaardige olie (HVO), brandstoffen uit afvalplastic en meer. Wij kijken niet alleen naar de bijdrage van deze energiedragers, maar ook naar de belasting ervan. Zo nemen wij duidelijke standpunten in omtrent het gebruik van palmolie, biobrandstoffen uit soja en de inzet van houtige massa voor biobrandstoffen.