CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is één van de duurzaamheidsinstrumenten in Nederland die bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Daarom gebruiken steeds meer bedrijven die aanbestedingen uitschrijven de CO2 ladder als aanbestedingsinstrument. Gulf is als eerste duurzame brandstoffen bedrijf gecertificeerd op Niveau 3 van deze CO2-Prestatieladder.

 

Gulf CO2-prestatieladder gecertificeerd

CO2-prestatieladder brandstofMet als uitgangspunt “why wait for change, start today” zijn we binnen Gulf een project gestart met als doel de vergroening in onze samenleving te versnellen. We richten ons hierbij niet alleen op een versnelde introductie van nieuwe low-carbon brandstoffen, maar hebben bovendien de ambitie uitgesproken om de komende jaren de CO2-footprint van de Gulf Groep fors terug te brengen. Om onze eigen CO2-footprint in kaart te brengen en uitstoot te verminderen, gebruiken wij de CO2-Prestatieladder.

 

CO2-prestatieladder bij aanbestedingen

De CO2-prestatieladder bestaat uit 5 niveaus. Hoe hoger de trede, des te groter de inspanning moet zijn om CO2 te reduceren. De eerste drie niveaus betreffen de CO2-uitstoot van de eigen organisatie. Bij trede 4 en 5 wordt vervolgens ook de CO2-uitstoot in de keten van leveranciers en klanten betrokken.

Bent u als bedrijf gecertificeerd? Dan krijg je korting op de inschrijfprijs bij aanbestedingen. Hier geldt weer; hoe hoger de trede, hoe groter de inspanning om CO2 te reduceren en hoe hoger de korting.

Organisaties die de CO2-prestatieladder als instrument gebruiken bij aanbestedingen die ze uitschrijven, zijn o.a. ProRail (door wie de ladder is ontwikkeld), Rijkswaterstaat en vele andere (overheids)instanties.

 

Verlaging van uw CO2-footprint

Gulf Nederland is CO2 prestatieladder gecertificeerd. Wij zetten bovendien vol in op distributie van een schonere brandstofmix en willen zo een belangrijke rol spelen in de reductie van CO2-uitstoot.  Daarom beschikken wij over een portfolio aan brandstoffen met een lagere CO2-footprint.

Gulf Nederland kan u alle type brandstoffen leveren; van fossiel tot waterstof. In de praktijk ervaren we dat buiten duurzaamheid, economische en technische belangen nog steeds een grote rol spelen.

Door het aanbieden van verschillende types brandstoffen kan ook uw organisatie nu al stappen maken in CO2-reductie zonder dat uw voertuigen/machinepark aangepast hoeft te worden.


Wilt u weten welke maatregelen direct uw CO2-footprint verlagen?

Vul onderstaand formulier in en wij laten het u weten!

Hernieuwbare brandstoffen in de CO2-prestatieladder

Voorbeelden van CO2 reducerende brandstoffen die we op dit moment leveren zijn Gulf Diesel Green (een brandstof met enzymentechnologie), FAME (biodiesel) en een (fossielvrije) gehydrogeneerde plantaardige olie (GoodFuels HVO).

Naast de hernieuwbare brandstoffen wordt er tegenwoordig verder gebruik gemaakt van andere energiedragers zoals elektriciteit en waterstof. Ook hier spelen wij een rol in. De verwachting is dat deze producten in de toekomst een belangrijke rol spelen in de mobiliteits- en transportsector.

 

Brandstof gerelateerde CO2-reductiemaatregelen

U kunt eenvoudig maatregelen nemen die de CO2-uitstoot van uw dieselmotoren direct verlagen en dus een positieve invloed hebben op uw CO2-prestatieladder en Lean & Green doelstellingen.