Waar komt de prijsstijging van brandstoffen en smeermiddelen vandaan?

prijsstijging smeermiddelenWereldwijd zijn de prijzen van brandstoffen en smeermiddelen sterk gestegen. Hoe is deze prijsstijging van smeermiddelen en brandstoffen nu te verklaren?

  • Als gevolg van de het verminderde vlieg- en autoverkeer tijdens Covid-19, is de vraag naar brandstof teruggelopen en hebben raffinaderijen wereldwijd hun capaciteit verkleind. Sommige basisoliën en basisproducten voor synthetische oliën maken deel uit van het brandstofproductieproces en ook die productie is daarmee afgenomen.
    Er zijn dus minder producten beschikbaar, met stijgende kosten voor additieven en basisolie als gevolg. Ook bij de productie van chemicals is er sprake van schaarste en prijsstijgingen.
  • Door de lockdowns is het aantal personeelsleden dat bij smeerfabrikanten werkt, afgenomen. Dit leidde tot knelpunten in de productie en hogere kosten.
  • Beperkte vrachtcapaciteit: als gevolg hiervan zijn de prijzen voor containervracht bijna verdrievoudigd.

Smeermiddelenblenders melden dan ook tekorten aan additieven op basis van ruwe olie en plastic verpakkingsmateriaal. Door een minimale invoer vanuit de VS en een stijgende vraag vanuit Azië, is de verwachting dat deze stijgende prijsverhoging tot minstens medio 2021 voort duurt.