EU wil meer controle over brandstofverbruik

Middels de tool Vecto wil de Europese Commissie er zeker van zijn dat de truckindustrie daadwerkelijk vooruitgang boekt met de brandstof- en CO2-reductie.

Vecto wordt dus niet alleen ingezet om de uitstoot vast te stellen. Het Europees Parlement heeft de Europese Commissie verzocht vóór 30 april bovengrenzen voor toegestane CO2-uitstoot aan te leveren.

Op basis van aangeleverde informatie door de lidstaten en de fabrikanten stelt de Europese Commissie dan een analyse op met gegevens over het gemiddelde brandstofgebruik en CO2-uitstoot van het zware voertuigenpark van de Unie als geheel en van elke fabrikant afzonderlijk.

Hierbij wordt ook rekening gehouden met gegevens over het gebruik van nieuwe en geavanceerde CO2-beperkende techologieën zoals Gulf Diesel Green. Daarnaast komt een studie hoe zoveel mogelijk CO2 kan worden gespaard.