Hoe neem ik correct een oliemonster?

April 2017 – Indien u inzicht wilt wat zich binnen de motor afspeelt, kunnen wij een olie analyse voor u uitvoeren van een oliemonster. De oliemonster neemt u als volgt:

  • Zorg ervoor dat, voordat u een monster neemt, de motor op bedrijfstemperatuur is of enkele minuten heeft gedraaid.
  • Neem alle mogelijke reinheid in acht; onnodige vervuiling van buitenaf beïnvloedt de juistheid van de analyse.
  • Bij gebruik van de vacuümpomp de pomp rechthouden. Als er olie in de vacuümpomp komt, raakt deze defect.
  • Gebruik bij voorkeur twee slangetjes: één voor de motorolie en één voor de aandrijflijnolie. Wanneer er ook regelmatig hydrauliekolie wordt ingestuurd, dan ook hiervoor een aparte slang gebruiken.
  • Vul de monsteranalysekaart juist en volledig in. Dit voorkomt op het lab onnodige onderzoeken, met als voordeel dat de uitslag eerder bekend is.