Tips voor kwaliteitsbehoud van uw diesel

Augustus 2016 – Een verschijnsel dat zo nu en dan voorkomt in thuistankinstallaties is het ontstaan van bacteriën in de brandstof, ongeacht de (goede) kwaliteit van het geleverde product. Bacteriën in de brandstof kunnen voor vervelende problemen zorgen, zoals verstopping van filters of het verlies van vermogen van de motor.

Bacteriën in de brandstof ontstaan als het gevolg van de aanwezigheid van water in de tank. Water is een uitstekende voedingsbodem voor bacteriën. Bovendien kan water zorgen voor roestvorming en dus aantasting van metaaloppervlakten. Door preventief te werken en te zorgen voor een goede brandstofhuishouding, werken wij samen met u aan het verbeteren van de werkprocessen en voorkomen we stilstand van uw machines.

Een goede brandstofhuishouding bestaat uit de volgende zaken.

  • Controleer de opslagtanks regelmatig op de aanwezigheid van water in de brandstof. Dit doet u door minimaal jaarlijks een verplichte water- en sludge controle uit te laten voeren. Het controlebewijs dient u bovendien te bewaren om bij controle te kunnen tonen.
  • Controleer de dagtank(s) op de aanwezigheid van water. Indien er water aanwezig is, dient u het water af te tappen. Bij vrijwel alle machines is een aftappunt aanwezig.
  • Voorkom binnendringen van water via vul- en peilopeningen en ontluchtingen,
  • Voorkom contaminatie van goede brandstof met mogelijk besmet product.
  • Wees alert op ieder teken van mogelijke besmetting en waarschuw ons tijdig.